อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงขนขาวไทย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจะนะร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์  โดยลงนามได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะที่ www.chanatc.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com