อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

logoR

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักศึกษารับทุน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีการศึกษา 2560

ดูผลการสอบและการดำเนินการของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน(ตัวจริง)pdf icon  ,  ตัวสำรองpdf icon

 

***ให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก(ตัวจริง) ทุนประเภททั่วไป และทุนต่อเนื่องในพื้นที่ ยืนยันสิทธิ ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม และทำสัญญารับทุน ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

***ให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก(ตัวสำรอง) ทุนประเภททั่วไป และทุนต่อเนื่องในพื้นที่ ยืนยันสิทธิ ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม และทำสัญญารับทุน ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว คลิก

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com