อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2560 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูรายละเอียดpdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com