อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640219 13

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control : PLC) ระดับ ปวส. (ประเภททีม)

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com