อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640125 01

25 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ออกบริการวิชาชีพ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2564

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com