อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

631223 09

23 ธันวาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดวันดินโลก 5 ธันวาคม จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้จัดบูธ ประชาสัมพันธ์และออกบริการวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เข้าร่วมโครง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com