อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

631205 01

5 ธันวาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงพลังของจิตอาสาพระราชทานในการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะเข้าร่วม

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com