อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

631223 09

23 ธันวาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดวันดินโลก 5 ธันวาคม จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้จัดบูธ ประชาสัมพันธ์และออกบริการวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เข้าร่วมโครง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631218 02

18 ธันวาคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631205 01

5 ธันวาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงพลังของจิตอาสาพระราชทานในการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจะนะเข้าร่วม

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631215 01

15-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ศาลาอเนกประสงค์ห้าแยกบางลึก หมู่ที่ ๒  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631110 03
10 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนรับการประเมินตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ในระดับประเทศ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com